Celní služby

Zajistíme Vám vystavení celních prohlášení a odbavení zboží v režimech:

  • Tranzit (T1, T2)
  •  Dovoz a vývoz ve zvláštních režimech
  •  Vystavení a projednání osvědčení o původu zboží (EUR 1, A.TR)
  •  Karnet TIR